Het familiebedrijf; 

 

"De training opvolging in het familliebedrijf."

 

Je bedrijf doorgeven aan je kind als je zelf met pensioen gaat. Dat is het streven van bijna elke ondernemer met een familiebedrijf. Voor veel familiebedrijven is het prachtig een opvolger binnen de familie te vinden.

Toch is die manier van opvolging een lastig en moeizaam proces. Dit vraagt tijd en aandacht.

 

Base-training heeft specifieke programma's die aan de opvolging in het familiebedrijf de juiste aandacht geeft. Met evidence based cq best practise programma's op maat, maken wij samen met u de bedrijfsopvolging tot een succes.

 

Binnen de trainingen van Base-training voor Bedrijfsopvolging, staat het ontwikkelen van leiderschap van de volgende generatie

centraal. Rondom dat thema wordt aandacht geschonken aan de voorbereiding en planning van het proces, inhoudelijke kennis over het runnen van een familiebedrijf, maar ook en vooral de psychologische en emotionele veranderingen gedurende het proces binnen het bedrijf en de familie. Alles gericht om de kans op een succesvolle bedrijfsopvolging en -overdracht te vergroten.