Base Training kenmerkt zich door een flexibele inzet van diverse programma's. "Doen wat werkt" is een vaak gebruikte uitspraak. Voor we aan de slag gaan, maken we in een of meerdere voorgesprekken een degelijk plan. Base-training gaat voor maatwerk en persoonlijk contact. Wij bespreken geheel vrijblijvend wat uw wensen en mogelijkheden zijn. Op basis hiervan gaan we verder.

 

Programma's:

Programma’s hebben betrekking op:

-stressmanagement                          #leiderschap

-creatief denken                                 #probleemoplossend vermogen vergroten

-samenwerken en teambuilding     #teamwerk

-wie ben je echt                                  #communicatie & contact

-loslaten en ontdekken                     #zelfvertrouwen

 

Vormen:

Base-training heeft een brede range aan werk-vormen waarin de programma's aangeboden kunnen worden. Duur van een training kan variëren van een dagdeel tot een dag of een langere periode in binnen of buitenland. Ervaring leert dat een traject van verschillende bijeenkomsten het meeste rendement oplevert. Base-training beschikt over diverse trainingslocaties door heel Europa.

 

Methodieken:

Bij Base-training werken we op basis van de volgende methodieken;

 

-Ervarend leren;

De methode van ervarend leren is gebaseerd op het leren door te doen. Er wordt een stevig appèl gedaan op de deelnemers om oplossingsgericht te werken en te denken. Door middel van outdoor-, sport- en spelactiviteiten worden deelnemers in situaties gebracht waarin ze echt moeten luisteren, samenwerken, gedisciplineerd moeten zijn en respect voor elkaar moeten hebben. 

 

-Geweldloos communiceren;

Alles wat zich tussen mensen afspeelt gaat via communicatie. Hoe wij communiceren bepaalt in grote mate de kwaliteit van de relaties, die wij met anderen hebben. Communicatie speelt ook een belangrijke rol bij het behalen van onze doelen, om onze boodschap over te kunnen brengen is het van belang dat de ander bereid is om naar ons te luisteren. Daarnaast staan verzoening en mededogen centraal.


Marshall Rosenberg heeft een vorm van communicatie ontwikkeld, die hij Geweldloze Communicatie genoemd heeft. Het is een communicatievorm waarbij respect en contact met jezelf en de ander centraal staat. De nadruk ligt op het communiceren van behoeften, gevoelens en goed luisteren. Deze manier van communiceren levert een bijdrage aan het welzijn van onszelf en dat van anderen.

 

Deelnemers krijgen theoretische kennis over geweldloos communiceren. Met diverse oefeningen wordt gewerkt aan het tot stand brengen van contact- en communicatieverbetering tussen de verschillende deelnemers, hun achterban en doelgroep.

 

-Systeem gericht werk;

Bij systeemgericht werken staat de groep centraal en wordt er nauw met elkaar samengewerkt. Dit betekent dat deelnemers actief zijn bij het formuleren van hun eigen hulpvragen en gestimuleerd worden in het bedenken van oplossingen. De problematiek en de hulpvraag van een individuele deelnemer is niet op zichzelf staand, maar is altijd in dynamiek met zijn sociale- en werkomgeving (collega's, vrienden, familie, werk, cultuur). In de trainingen is het van wezenlijk belang om duidelijkheid te krijgen wat de verschillende invloeden zijn uit de werk en sociale omgeving. Bij systeemgericht werken gaat het om (interactie)patronen die zich tussen mensen afspelen en het veranderen van patronen. Door de verschillende activiteiten bij de trainingen worden deze patronen snel zichtbaar. 

 

-Coaching on the job:

Base-training streeft naar effectiviteit. Met coahing on the job borgen we samen met u hetgeen ontdekt en geleerd is, in uw functie, team en organisatie. Op deze manier is leren bij Base-training ook echt effectief.

 


 

 

PROGRAMMA'S